2016-12-15

Technologijos keičia požiūrį į muziką

"Aš muzikantu nebūsiu!" "Kam man tos natos?", tai girdime ne iš vieno mokinio. Muzikos mokytojas Rimantas Tamošiūnas vietoje diskusijų šia tema, į ranką paduoda planšetę, lapelį su natomis ir paprašo "priversti" kompiuterį sugroti melodiją... Štai tuomet ir pasipila klausimai: "Kokia čia nata?", "Kodėl mano planšetė groja ne taip?" ir pan., pamokai baigiantis klausimas ar reikia nemuzikantui pažinti natas nebekyla.
Gruodžio mėnesį mokykloje dviejų mokytojų (R. Tamošiūno ir V. Krasauskaitės) iniciatyva vyko integruota muzikos ir informacinių technologijų pamoka. Priemone Tynker penktokai programavo muziką iš natų. Pamoka pavyko, todėl mokytojai sutarė bendradarbiauti bent po dvi pamokas kiekvieną trimestrą.