2016-12-21

3D klasė jau Rokiškyje

Šiandien mūsų mokykloje duris atvėrė 3D klasė. Rokiškio rajone tai vienintelė tokia klasė, kurios mokomosios programos skirtos 1-8 klasių mokiniams. 3D klasės principas analogiškas 3D kinui, kai specializuotų akinių pagalba yra matomi erdviniai vaizdai su galimybe virtualiai pažinti reiškinius, procesus, pavyzdžiui, regėti smegenų veiklą, matyti molekulių dalijimosi ir jungimosi procesus.
Rajono meras ir rajono švietimo skyriaus vadovas, kurie dalyvavo klasės atidaryme, pasidžiaugė, kad mūsų mokyklos vadovai suvokia inovatyvių sprendimų mokykloje svarbą ir siekia, kad kuo daugiau mokytojų šiuolaikines technologijas pritaikytų mokymosi procese.
Europoje bei JAV tokios klasės jau yra įdiegtos ir efektyvumo tyrimai parodė, jog jų nauda labai didelė tiek mokiniams, tiek ir mokytojams.

2016-12-15

Technologijos keičia požiūrį į muziką

"Aš muzikantu nebūsiu!" "Kam man tos natos?", tai girdime ne iš vieno mokinio. Muzikos mokytojas Rimantas Tamošiūnas vietoje diskusijų šia tema, į ranką paduoda planšetę, lapelį su natomis ir paprašo "priversti" kompiuterį sugroti melodiją... Štai tuomet ir pasipila klausimai: "Kokia čia nata?", "Kodėl mano planšetė groja ne taip?" ir pan., pamokai baigiantis klausimas ar reikia nemuzikantui pažinti natas nebekyla.
Gruodžio mėnesį mokykloje dviejų mokytojų (R. Tamošiūno ir V. Krasauskaitės) iniciatyva vyko integruota muzikos ir informacinių technologijų pamoka. Priemone Tynker penktokai programavo muziką iš natų. Pamoka pavyko, todėl mokytojai sutarė bendradarbiauti bent po dvi pamokas kiekvieną trimestrą.